Ako zaobchádzame s vodou?

„Človek pije 90 % svojich chorôb.“ Louis Pasteur „Osud tejto planéty bude závisieť od vody. Úprimne a naliehavo vás žiadam, aby ste to pochopili.“ Jacques-Yves Cousteau

Vodu, ktorú používame dnes, užívajú všetky živé bytosti od počiatkov života na našej planéte. Od rovnakej vody budú závisieť aj životy budúcich generácií. Preto by sme nemali zabúdať na to, že planéta patrí nielen nám, ale všetkým budúcim generáciám. Moderný človek sa bohužiaľ prírode neustále vzďaľuje. Pramene, rieky, jazerá a moria sa stali skutočnou skládkou priemyselného odpadu, výkalov, ropy a jej derivátov, ťažkých kovov a mnohých ďalších jedovatých látok. Do vody sa navyše denne dostávajú milióny ton najrôznejších znečisťujúcich látok.

Voda je univerzálne rozpúšťadlo. Nakoľko je cyklus vody v prírode nepretržitý, dostanú sa všetky škodliviny, ktoré sa vo vode nachádzajú aj do prameňov, do riek, jazier a morí. Koncentrácia jedovatých látok vo vode sa neustále zvyšuje a voda sa tak stáva zdrojom mnohých chorôb, vrátane tých najzávažnejších. Ak ľudstvo nezmení svoj postoj k prírode, to znamená aj k vode, bude život na Zemi neustále vystavený rizikám.

Zepter Edel Wasser ponúka riešenie pre účinné čistenie vody, založené na princípe reverznej osmózy

PROCES FILTRÁCIE VODY - 5 krokov pre zaručenie kvality a bezpečnosti

Edel Wasser je moderný systém čistenia vody, určený na kuchynské pracovné dosky, ktorý šetrí vaše peniaze za balenú vodu a výdavky za elektrinu, ale predovšetkým chráni vaše zdravie a životné prostredie. Nainštalujte si Zepter Edel Wasser u seba doma a každý deň si užívajte nekonečný zdroj čistej pramenitej vody.

1-2. krok FILTER NEO-SENSE

Filter Neo-Sense znižuje hladinu chlóru, odstraňuje zápach a prchavé organické zlúčeniny (VOC).

3. krok MEMBRÁNOVÝ FILTER

Membránový filter na princípe reverznej osmózy znižuje koncentrácie látok znečisťujúcich vodu, ako je päťmocný arzén, báryum, kadmium, selén, rádium 226/228, trojmocný chróm, šesťmocný chróm, olovo, dusičnany/dusitany.

4. krok FILTER INNO-SENSE

Filter Inno-Sense znižuje koncentrácie látok uvoľňujúcich zápach a zlepšuje chuť vody. Obmedzuje tiež koncentráciu chlóru a prchavých organických zlúčenín (VOC).

5. krok ANTIBAKTERIÁLNY FILTER

Antibakteriálny filter obsahuje striebro, ktoré je známe svojimi antibakteriálnymi vlastnosťami, inhibuje rozmnožovanie mikroorganizmov a udržiava neporušenosť filtra.

Voda vyčistená pomocou Edel Wasser je chuťovo tak príjemná a svieža, že sa môže porovnávať s chuťou čerstvej vody z horských prameňov.